Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
QĐ số 26/QĐ-TrPĐL 06/02/2021 Quyết định, Thông báo, Quyết định 26/QĐ-TrPĐL của trường THPT Phan Đăng Lưu, tỉnh Đăk Lăk về quy chế nâng lương trước hạn
91/QĐ-TrPĐL 23/01/2018 Quyết định, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018
Quyết định 2106/QĐ-TLĐ 28/12/2017 Quyết định, Quyết định 2106/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về Quy chế khen thưởng Công đoàn