Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
34/2021/TT-BGDĐT 30/11/2021 Thông tư, Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng giáo viên
03/2013/TT-BNV 21/06/2021 Thông báo, Thông tư, Thông tư 03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013 của Bộ nội vụ về nâng bậc lương
QĐ số 26/QĐ-TrPĐL 06/02/2021 Quyết định, Thông báo, Quyết định 26/QĐ-TrPĐL của trường THPT Phan Đăng Lưu, tỉnh Đăk Lăk về quy chế nâng lương trước hạn
20/2019/TT-BGDĐT 26/11/2019 Thông báo, Thông tư, Thông tư 20/2019 bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại quyết định 30/2008
91/QĐ-TrPĐL 23/01/2018 Quyết định, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018
119/TB-SGDĐT 19/01/2018 Thông báo,
Quyết định 2106/QĐ-TLĐ 28/12/2017 Quyết định, Quyết định 2106/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về Quy chế khen thưởng Công đoàn
1013/TB-BGDĐT 22/12/2017 Thông báo,
NĐ 144/CP 15/12/2017 Nghị định, Nghị định 144/CP của Chính phủ về quy định một số điều của Luật trợ giúp pháp lý
30/NQ-HĐND 11/10/2017 Nghị quyết, Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18/NQ-HĐND 14/12/2016 Nghị quyết, Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông công lập năm học 2016-2017 và mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2016-2017 đến hết năm học 2020 - 2021
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Trang 1 / 212»