Hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá năm học 2021 – 2022

Hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

[...]
Bộ đề tham khảo năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ đề tham khảo năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn học sinh học trực tuyến

Hướng dẫn học sinh học trực tuyến

Lượt xem:

Các em học sinh vào đường đẫn: http://thptphandangluukrbuk.lms.vnedu.vn/. Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân được cấp (ở mục đăng nhập bằng tài khoản email), sau đó vào “khóa học của tôi” để làm học bài, làm bài tập, ôn tập … TÀI KHOẢN Ở DƯỚI ĐÂY [...]
Kế hoạch công tác khảo thí và ứng dụng CNTT năm học 2017 – 2018

Kế hoạch công tác khảo thí và ứng dụng CNTT năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1215/SGDĐT-GDTrH  ngày 01/9/2017 của Sở GD&ĐT Đăk Lăk về hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2017 –2018; Công văn số 1330/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 25/9/2017 của sở GD & ĐT  Đăk Lăk về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017- 2018. Trường THPT Phan Đăng Lưu xây dựng Kế hoạch công tác khảo thí và ứng dụng CNTT trong giảng dạy năm [...]