Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
30/NQ-HĐND 11/10/2017 Nghị quyết, Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18/NQ-HĐND 14/12/2016 Nghị quyết, Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông công lập năm học 2016-2017 và mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2016-2017 đến hết năm học 2020 - 2021