Thông tư 03/2021 về sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 03/2013/TT-BNV
Ngày ban hành 21/06/2021
Loại văn bản Thông báo, Thông tư,
Trích yếu Thông tư 03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013 của Bộ nội vụ về nâng bậc lương
Xem văn bản Xem Online
Tải về