Kế hoạch thi KHKT cấp tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 06/9/2017 Sở GD – ĐT Đăk Lăk ban hành Công văn số 1233/1233 /SGDĐT-GDTrH về Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành

cho học sinh trung học năm 2017-2018. Cụ thể như sau: