CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ CHI BỘ

Cùng với thành lập trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Krông Búk, Chi bộ trường THPT Phan Đăng Lưu cũng được thành lập theo Quyết định số 1784/QĐ-HU ngày 14/02/2008 của Huyện ủy Krông Búk. Chi bộ gồm có 05 đảng viên(trường THPT Phan Đăng Lưu có 03 đảng viên và THPT Nguyễn Văn Cừ có 02 đảng viên).

Đến năm 2010 Chi bộ trường THPT Phan Đăng Lưu được chia tách thành 02 chi bộ: Chi bộ trường THPT Phan Đăng Lưu có 12 đảng viên và Chi bộ trường THPT Nguyễn Văn Cừ có 08 đảng viên theo Quyết định số 215-QĐ/HU ngày 15/11/2010 của Huyện ủy Krông Búk. Cho đến năm 2017, Chi bộ trường THPT Phan Đăng Lưu có 36 đảng viên, trong đó: cấp ủy 05 đồng chí; Dân tộc thiểu số 03 đồng chí, nữ 17 đồng chí.

Các thành tích đạt được của Chi bộ

  1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng
  • Cờ thi đua xuất sắc năm 2012 cho “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc 5 năm liền” giai đoạn 2008 – 2012
  • Bằng khen năm 2011 cho “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc 3 năm liền” giai đoạn 2008 -2011
  1. Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Búk
  • Công nhận Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” từ năm 2008 đến 2016.
  • Tặng nhiều Giấy khen về: “Đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong năm”, trong công tác “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW và “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW, “Đơn vị thực hiện xuất sắc công tác Quy chế dân chủ ở cơ sở” và một số lĩnh vực khác. 

Ảnh tập thể cấp ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020